Sala własna.
Ilość miejsc w sali: 40

Sala wyposażona jest w folie i diapozytywy, modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora, magnetowidu., odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi: Szkoła jest wyposażona w plansze tematyczne, znaki drogowe, makiety skrzyżowań, sprzęt audio video, eksponaty samochodowe, komputery z programami szkoleniowymi, filmy VHS, dvd

Posiadamy program do prowadzenia wykładów na ekranie TV (video VHS).

Dysponujemy 7 stanowiskami komputerowymi, w tym 7 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 7 z możliwością indywidualnej nauki przepisów, 1 z dostępem do Internetu.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, komputer na każdym stanowisku kursanta, palarnię w pomieszczeniu obok, dostęp do WC,